Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Odborné podujatie, príspevky

 

Termín konania

2.10.2008

Miesto konania

FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Usporiadateľ

URPI FEI STU

Spoluusporiadateľ

NADÁCIA AUTOMATIZÁCIA, n.o.

Kontaktná osoba

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., tel. 60291833
milan.zalman@stuba.sk