Prejsť na obsah
Dianie na FEI
FEI STU Bratislava už tradične vyhlasuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ
                 (Študentská vedecká a odborná činnosť)
                             ktorá sa bude konať dňa
                                       29. apríla 2014

Prihlásiť sa môže:

  • každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave
  • záväzne najneskôr do 17. 4. 2014
  • s prácou do jednej z predbežných sekcií na príslušnom ústave:
 1. Aplikovaná informatika ÚIM
 2. Aplikovaná matematika ÚIM
 3. Aplikovaná mechanika a mechatronika ÚAMt
 4. Biomedicínske inžinierstvo ÚEF
 5. E-learning a web technológie v elektronike ÚEF
 6. Elektroenergetika ÚEAE
 7. Elektrotechnika ÚEAE
 8. Fyzikálne inžinierstvo ÚJFI, ÚEAE
 9. Jadrová technika a energetika ÚJFI, ÚEAE
10. Kybernetika ÚRK
11. Meracia technika ÚE
12. Mikroelektronika a optoelektronika ÚEF
13. Mikroelektronické systémy  ÚEF
14. Rádioelektronika ÚEF
15. Robotika ÚRK
16. Svetelná technika ÚEAE
17. Telekomunikácie ÚT
18. Telekomunikácie a spracovanie signálov ÚT
19. Telekomunikácie a QoS ÚT
20. Telekomunikácie a služby ÚT

Každý účastník ŠVOČ odovzdá svoj príspevok vo forme maximálne 6-stranového odborného (format-clanku-2014.doc, 88 kB) najneskôr do 17. apríla 2014 tajomníkovi ŠVOČ na danom ústave.
Každý ústav FEI STU má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého sa môže študent prihlásiť do zvolenej sekcie:

Ústav Tajomník ŠVOČ
Ústav automobilovej mechatroniky (ÚAMt) Ing. Vladimír Goga, PhD.
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD.
Ústav elektroniky a fotoniky (ÚEF) Ing. Peter Benko, PhD.
Ústav elektrotechniky (ÚE) Mgr. Ján Grman, PhD.
Ústav informatiky a matematiky (ÚIM) Ing. Vladislav Novák
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) RNDr. Katarína Bombarová
Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK) Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Ústav telekomunikácií (ÚT) Ing. Erik Chromý, PhD.

Štatút prehliadky ŠVOČ jpg (201 kB) na FEI STU v Bratislave. Aktívni účastníci ŠVOČ môžu získať až 100 bodov na internát.


Termín konania: 29. apríla 2014
Miesto konania: ústavy FEI STU v Bratislave
Usporiadateľ: FEI STU v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Mudráková, PhD.
tatiana.mudrakova [at] stuba.sk