Prejsť na obsah
Dianie na FEI

sa bude konať dňa 4. mája 2011   

Prihlásiť sa môže:
- každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave
- záväzne najneskôr do 31. 3. 2011
- s prácou do jednej zo sekcií na príslušnej katedre:

 

 1. Aplikovaná informatika
 2. Aplikovaná mechanika  
 3. Biomedicínske inžinierstvo  
 4. Ekonómia a manažment  
 5. E-learning a web technológie v elektronike
 6. Elektroenergetika  
 7. Elektrotechnika  
 8. Fyzikálne inžinierstvo  
 9. Jadrová technika a energetika
10. Kybernetika  
11. Matematika  
12. Meracia technika
13. Mikroelektronika a optoelektronika  
14. Mikroelektronické systémy  
15. Rádioelektronika  
16. Robotika  
17. Svetelná technika  
18. Telekomunikácie  
KAIVT
KMECH
KRE
ÚM
KME
KEE
KESP, KMECH, KTEE
KF, KJFT , KETG
KJFT
URPI
KM 
KMER
KME
KME
KRE
URPI
KEE
KTL 

 

Každý účastník ŠVOČ odovzdá svoj príspevok vo forme maximálne 6-stranového článku (format-clanku-2011.doc) (doc, 81kB) najneskôr do 27. apríla 2011 tajomníkovi ŠVOČ na danej katedre.
Každá katedra FEI STU má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého sa môže študent prihlásiť do zvolenej sekcie:

Katedra Tajomník ŠVOČ
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIVT) Ing. Vladislav Novák
Katedra elektrických strojov a prístrojov (KESP) Ing. Ladislav Borba, PhD.
Katedra elektroenergetiky (KEE) Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD
Katedra elektrotechnológie (KETG) Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Katedra fyziky (KF) Mgr. Marek Vančo, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a techniky (KJFT)  Ing. Martin Petriska 
Katedra jazykov (KJ) Mgr. Jana Matiašovská
Katedra matematiky (KM)  RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Katedra mechaniky (KMECH) Ing. Vladimír Goga, PhD.
Katedra merania (KMER) Mgr. Ján Grman 
Katedra mikroelektroniky (KME) Ing. Peter Benko, PhD. 
Katedra rádioelektroniky (KRE) Ing. Elena Cocherová, PhD.
Katedra telekomunikácií (KTL) Ing. Erik Chromý, PhD.
Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (KTEE) Ing. Marián Štofka, CSc.
Ústav manažmentu (ÚM) PhDr. Tatiana Arbe
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (URPI) Ing. Jana Paulusová, PhD.

 

Aktívni účastníci ŠVOČ môžu získať až 100 bodov na internát.

 


Termín konania:   4. máj 2011
Miesto konania:   katedry FEI STU v Bratislave
Usporiadateľ:   FEI STU v Bratislave
Kontaktná osoba:   Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD., andrea.sagatova [at] stuba.sk