Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Porozprávať o práci a pobyte na NCTU príde Ing. Boris Hudec, PhD..

Prednášajúci ukončil štúdium na FEI STU a doktorandské štúdium na EIÚ SAV v Bratislave v roku 2014 v oblasti výskumu a vývoja MIM štruktúr pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania. Podieľal sa na spoločnom riešení APVV projektu (SAV + FEI STU).

Príďte si vypočiť zaujímavé informácie.

Miesto konania: FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava, miestnosť BC 300
Termín konania: 18. februára 2015 (streda)
Organizátor:           FEI STU Bratislava
Spoluorganizátor: EIÚ SAV Bratislava
Kontaktná osoba:

doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
tel.: +421 2 60291 127
e-mail: ladislav.harmatha [at] stuba.sk