Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Ako hlási banner na budove fakulty, je to už 80 rokov, čo na Slovensku prebieha výchova inžinierov elektrotechniky a informatiky. Okrúhle výročie si chceme patrične uctiť, preto si ho budeme rôznymi spôsobmi pripomínať po celý rok.

Večerná diskusia

Dňa 4.11.2021 prebehla vo večerných hodinách diskusia, ktorú sme naživo odvysielali na fakultnom Facebooku. Debata sa niesla v duchu nostalgie a spomienok na históriu fakulty. Spoločnými silami sa však prešlo aj do aktuálnych tém, s ktorými sa fakulta konfrontuje práve dnes. Vypočujte si debatu, ktorá pritiahla pozornosť mnohých študentov, pedagógov, ale aj absolventov z ďalekého zahraničia: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Fq8U00m7cI&ab_channel=FEISTUBA.

Diskusiu moderoval známy moderátor z Denníka SME, Jaroslav Valent.

Vysielanie a zvukovú nahrávku zabezpečovala agentúra Yvents.

Facebook a súťaže

Pri príležitosti okrúhleho výročia sme si pre fanúšikov fakulty pripravili súťaž o oblečenie s logom FEI STU. Súťažiaci museli pod príspevok napísať aspoň jednu zaujímavosť zo života fakulty. Vyhrala Alžbeta Stanková, ktorá si spája FEIku najmä s vesmírnou družicou SKCube a takisto Adam Klbik, ktorého zaujalo čistenie vody pomocou diamantových vrstiev. Srdečne gratulujeme!

So súťažami nekončíme, ešte prídu ďalšie. Preto sledujte náš FacebookInstagram.

Ďalšie aktivity

Čoskoro sa môžete tešiť na ďalšie prekvapenia spojené s 80. výročím. Aktuálne pripravujeme videá ocenených pracovníkov fakulty. Tento článok preto budeme pravidelne aktualizovať.

________________________________________

K 80. výročiu týchto 8 zaujímavostí

Študujete na FEIke? Ste hrdý absolvent alebo člen pedagogického zboru? Nech už je FEIka Vášmu srdcu blízka alebo vzdialená, týchto 8 zaujímavostí by ste mali o fakulte vedieť.

  1. Je to najstaršia fakulta elektrotechniky na Slovensku. História siaha až do roku 1762 a vzniku Banskej akadémie. Prvé základy elektrotechniky v krajine možno spájať s menami ako Philipp Lenard, ktorý je laureátom Nobelovej ceny alebo Jozef Mugaš, ktorý ako prvý na svete navrhol a vyrobil pokusný elektromotor s komutátorom. Kráľovská akadémia v Bratislave a Vysoká škola technická, to sú predchodcovia FEIky, ako ju poznáme dnes!
  2. Vyučujúci odbor sa vyprofiloval na veľkosť fakulty až niekedy v roku 1951. Škola zažila nápor politických režimov. V 50. a neskôr 70. rokoch prebiehali na fakulte masové kontroly, tzv. „demokratická očista školy“ – v dôsledku čoho boli stovky pedagógov a zamestnancov fakulty prepustených, predčasne poslaných do penzie alebo „odprataných“ na nepedagogické miesta. Výnimočne nadaní študenti pracovali vo výrobe, aby „vylepšili“ svoj spoločenský status a stali sa viac rovnostárskymi. Toľko ku socializmu a jeho vplyvu na vzdelávane v minulosti.
  3. Po ´89. sa fakulta konečne oslobodila. Zrušil sa Ústav leninizmu a marxizmu, fakulta dala zbohom aj povinnej vojenskej príprave začlenenej do výučby. Miesto toho vznikla Katedra jazykov, Katedra telesnej výchovy, sprístupnila sa výučba po anglicky, čo využívalo množstvo zahraničných študentov. Fakulta vyšla do sveta a odštartovala množstvo medzinárodných spoluprác. Netrvalo dlho a stala sa najväčšou technickou fakultou na Slovensku.
  4. Ubehlo takmer 40 rokov a FEIka sa vybudovala na známu značku. Spolu so zahraničnými univerzitami a priemyselnými partnermi sa dnes podieľa na vývoji prvkov pre 5G siete alebo Internet vecí (IoT). Medzinárodné spolupráce prebiehajú aj v oblasti jadrovej fyziky, FEIka je lídrom v európskom projekte ENEEP, čo v preklade znamená, že dosahuje významné úspechy v oblasti atómového jadra alebo aj takej  tzv. Mössbauerovej spektroskopie.
  5. Aplikovaná informatika je lídrom zo študijných programov fakulty. Môže za to aj vysoká odbornosť a zvučná spolupráca s NATO v oblasti šifrovania a kryptografie. NATO udelilo našej fakulte dokonca cenu za najlepší projekt desaťročia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  6. Fakulta nezaháľa ani v oblasti ekologického a environmentálneho výskumu. Technici našej fakulty vyvinuli prvú plne elektrickú motokáru, následne aj elektrickú buginu. Témou sú aj autonómne vozidlá riadené vodíkovým palivom, čo značne reguluje CO2 v ovzduší. Zaujímavou technológiou sú aj diamantové vrstvy, ktoré detekujú a degradujú nečistoty v životnom prostredí, napríklad pesticídy, hormóny či antibiotiká. Fakulta je vybavená laboratóriom obnoviteľných zdrojov energie.
  7. Viete, na čo sme skutočne hrdí? Na život zachraňujúce projekty. Málokto vie, že sa na FEIke vyvíja lekárska elektronika, tzv. telemedicína, ktorá pomôže znížiť frekvenciu a dĺžku hospitalizácie. Meria medicínske hodnoty ako EKG skutočne presne, bez pomoci lekára, a tak odbremeňuje preťažený zdravotnícky systém. FEI-ka sa dala do boja aj s pandémiou a ochorením Covid-19. Telemedicína pomáha vyhľadávať potenciálne infikovaných. Najnovší projekt autonómnych dronov pomáha prevážať vzorky a uchrániť tak ľudí od kontaminácie. Drony z FEIky nahrádzajú takisto prítomnosť zdravotníkov na nebezpečných lokalitách.
  8. A ešte niečo. Feika a VESMÍR. Pracujeme s virtuálnou realitou a digitalizáciou vesmírnych procesov, zaujímavý je taký vesmírny rover. Na pôde fakulty ešte sídli SOSA, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. FEIka sa zaslúžila o to, že je na obežnej dráhe prvá slovenská družica. Vznikla u nás, aj za pomoci našich šikovných technikov. Poznáte meno Dr. Michaely Musilovej? Známa „marsonautka“, profesionálna vedkyňa a pracovníčka americkej NASA, je našou hosťujúcou profesorkou. Aj taká je FEIka v roku 2021. 

Drahá Alma mater, drahí študenti a pedagógovia, k okrúhlemu výročiu Vám srdečne gratulujeme a ďakujeme za to, že Vás máme!