Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Kurz svetelnej techniky 2009

Termín konania:

28.04.2009

Miesto konania:

STU FEI, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Usporiadateľ:

Slovenská Svetelnotechnická spoločnosť

Spoluusporiadateľ:

STU FEI Bratislava, TYPHOON

Kontaktná osoba:

Dionýz Gašparovský, 02/60291485,
dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Verejné osvetlenie a EU finančné mechanizmy; kurz je určený pre projektantov, montážne firmy, predajcov sv. techniky pre vonkajšie i vnútorné pracovné prostredie - osvetlenie pracovných prevádzok.