Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva pozýva na popularizačnú prednášku

prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc.

"Vesmír a multivesmír"


Prednáška sa bude konať v stredu 7. novembra 2012 o 14:00 hod.

                   v miestnosti: BC300 na FEI STU