Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážení študenti akademickej obce FEI STU,

touto formou by sme Vás chceli informovať o riadnych voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FEI STU (ŠČ AS FEI STU) pre funkčné obdobie od 01.11.2021 do 31.10.2023.

Návrhy kandidátov na členov do Študentskej časti AS FEI STU mohli podávať členovia Študentskej časti akademickej obce FEI STU predsedovi obvodnej volebnej komisie elektronicky, zaslaním vyplneného predpísaného tlačiva „NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS FEI STUv termíne od 24.09.2021 do 01.10.2021. Návrh kandidáta na člena AS FEI STU je riadne podaný, ak predseda volebnej komisie e-mailom potvrdí doručenie a správnosť návrhu.

Súhlas kandidáta na člena AS FEI STU sa nahrádza elektronickým súhlasom. Kandidát na člena AS FEI STU pošle elektronický súhlas zo svojho univerzitného e-mailu predsedovi volebnej komisie. Súhlas kandidáta na člena AS FEI STU je riadne doručený, ak predseda volebnej komisie e-mailom potvrdí doručenie súhlasu.

Voľby deviatich členov do ŠČ AS FEI STU sa uskutočnia elektronickým tajným hlasovaním cez prostriedky informačných a komunikačných technológií (prostredníctvom AIS). Voľby budú prebiehať nepretržite od 13.10.2021 00:00 do 14.10.2021 23:59. Inštrukcie, ako odvoliť, vám budú zaslané mailom.

Kandidáti na člena AS FEI STU (v abecednom poradí):

 1. Debnár, Tomáš, Ing. (3. ročník, 3. stupeň, elektronika a fotonika)
 2. Farkašová, Eunika (3. ročník, 1. stupeň, aplikovaná informatika)
 3. Höger, Benedikt, Bc. (1. ročník, 2. stupeň, aplikovaná mechatronika a elektromobilita)
 4. Jagelka, Tomáš (2. ročník, 1. stupeň, elektronika a fotonika)
 5. Maljar, David, Ing. (2. ročník, 3. stupeň, elektronika a fotonika)
 6. Stekla, Juraj, Bc. (1. ročník, 2. stupeň, aplikovaná mechatronika a elektromobilita)
 7. Šubjak, Ján, Ing. (3. ročník, 3. stupeň, elektronika a fotonika)
 8. Szitás, Zoltán, Bc. (1. ročník, 2. stupeň, aplikovaná mechatronika a elektromobilita)
 9. Tomčo, Tomáš (2. ročník, 1. stupeň, telekomunikácie)
 10. Vardžák, Adam, Bc. (2. ročník, 2. stupeň, elektronika a fotonika)
 11. Záňová, Zuzana, Bc. (1. ročník, 2. stupeň, elektronika a fotonika)
 12. Zavacký, Martin, Bc. (1. ročník, 2. stupeň, aplikovaná mechatronika a elektromobilita)

Volebná komisia pre voľby do ŠČ AS FEI STU:

 • Ing. Krisztián Gašparek - predseda
 • Bc. Ondrej Straka
 • Samuel Gibala

Kontakt na predsedu volebnej komisie, pre posielanie návrhu kandidáta na člena AS FEI STU a pre posielanie súhlasu kandidáta na člena AS FEI STU: krisztian.gasparek@stuba.sk


S priateľským pozdravom,

Volebná komisia pre voľby do ŠČ AS FEI STU