Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Akademický senát  FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU         
v  B r a t i s l a v e

                                    

Voľby do AS STU

 

            V zmysle schváleného harmonogramu a organizačných pokynov na voľby členov a náhradníkov zamestnaneckej časti AS STU za FEI STU na funkčné obdobie 2007 – 2011, boli do 12.4.2007 navrhnutí  títo kandidáti za zamestnaneckú časť akademickej obce Fakulty elektrotechniky a informatiky:

 

      1.        doc. Ing. Peter Ballo, PhD.,

      2.        Ing. Peter Fuchs, PhD.,

      3.        doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.,

      4.        doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.

      5.        Ing. Miloš Orgoň, PhD.,

      6.        doc. Ing. Marian Veselý, PhD.

      7.        prof. Ing. Milan Žalman, PhD.

 

Voľby do akademického senátu STU

sa uskutočnia v B-klube dňa 24. apríla 2007 od 10:00 do 15:00 h.

 

V Bratislave 16.4.2007                                     

 

 

                                                                                    doc. Ing. Danica Rosinová, PhD., v.r.

                                                                             predsedníčka volebnej komisie ZČ AS FEI STU

 


Harmonogram a organizačné pokyny (pdf, 195 kB)