Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

vás srdečne pozýva na prednášku

doc. Ing. Ivana Sekaja, PhD

Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU

pod názvom:

Vybrané prístupy umelej inteligencie a riešenie praktických problémov

Prednáška sa koná

v stredu 12. apríla 2017 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie blok B


Pozvánka a tézy prenášky jpg (192 kB)