Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V Trenčíne sa uskutočnil už 12. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS. Odborníci z oblasti elektrotechniky, elektroniky a energetiky sa od 10. do 13. októbra zišli v priestoroch Výstaviska TMM v Trenčíne, na ktorom sa predstavilo rekordných 334 vystavovateľov na celkovej ploche 16 110 metrov štvorcových. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) bola pri tom.

 

„Postavenie, aké si FEI STU vybudovala na veľtrhu ELO SYS nemá konkurenciu medzi ostatnými technickými fakultami, a to nielen tým, že na  našej alma mater vyrastajú vysokokvalifikovaní elektrotechnickí a informatickí inžinieri, ale aj svojou odbornou garanciou a organizovaním sprievodných podujatí. Je mimoriadne cenné, že práve v oblasti elektrotechniky a informatiky máme možnosť stretnúť sa a vymieňať si skúsenosti na našom veľtrhu – na „spoločenstve“, ktoré s hrdosťou nazývame ELO SYS, a môžeme tak prispievať k vzrastajúcej prestíži veľtrhu“, hodnotí František Janíček, dekan FEI STU. 

 

Dôležitú úlohu na veľtrhu opäť zohrala FEI STU ako iniciátor, organizátor a odborný garant konferencie Elektrotechnika a informatika, Seminára znalcov elektrotechnických odborov a tohtoročnej novinky – podujatia Dni mobilnej robotiky. Naši zástupcovia boli aj členmi hodnotiacej komisie súťaže Elektrotechnický výrobok roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS, Konštruktér roka a Unikát roka. Náš lektor bol v panelovej diskusii. Okrem toho mala FEI STU svoj tradičný výstavný stánok rozšírený o viac ako dvojnásobok.

 

Konferencia Elektrotechnika a informatika – základy znalostnej ekonomiky

Cieľom konferencie bola výmena nových poznatkov a výsledkov práce vo výskume, vývoji i výrobe z oblasti elektrotechnického aj informatického inžinierstva s orientáciou na rozvoj znalostnej ekonomiky. Preto bolo ako motto konferencie zvolené  Elektrotechnika a informatika – základy znalostnej ekonomiky. Do programu konferencie boli zaradené vyžiadané prehľadové prednášky, vedecké a odborné príspevky, ktoré boli rozdelené do sekcií. Ich garantmi boli Daniela Reváková (Elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika), Daniel Donoval (Elektronika so zameraním na medicínsku techniku),  Ladislav Jurišica (Priemyselná a aplikovaná informatika), Ivan Baroňák (Telekomunikácie) a Jozef Jasenek (Harmonizácia vzdelávania v oblasti elektrotechnického a informatického inžinierstva). Spolu odznelo 42 prednášok. Vybrané vedecké príspevky boli uverejnené v mimoriadnom čísle Časopisu EE – ako samostatný zborník. Konferenciu s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika a informatika 2006 už tradične organizovala FEI STU v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR a Slovenskými elektrárňami, a. s. Predsedom programového výboru bol Ján Murgaš, prodekan FEI STU v Bratislave, odborným garantom konferencie bol František Janíček, dekan FEI STU v Bratislave.

 

Seminár znalcov elektrotechnických odborov

Bohatú účasť zaznamenal Seminár znalcov elektrotechnických odborov, ktorý viedol Alfonz Smola z Katedry elektroenergetiky FEI STU. Ťahúňom seminára bola predovšetkým prezentácia nového elektronického programu na vypracovanie znaleckých posudkov.

 

Dni mobilnej robotiky

Oživením veľtrhu boli Dni mobilnej robotiky, ktoré sa uskutočnili na rozšírenej ploche stánku FEI STU. Programom boli ukážky mobilných robotov plniacich najrozličnejšie úlohy. Okrem toho boli pripravené prezentácie, videoprojekcie a súťaže na tému mobilná robotika. „Od tohto podujatia si sľubujeme najmä zvýšenie záujmu mladých ľudí o štúdium technických disciplín, ktoré sú síce nepopulárne, ale krásne“, povedal Ján Murgaš, prodekan fakulty. Mnohí stredoškoláci sa skutočne na dlhý čas pristavili pri našom stánku a pookriali pri pohľade na dvoch robo sapiensov, Robotnačku – kresliaceho robota, robotický futbal, alebo modely „vesmírnych“ robotov. Len škoda, že väčšina mladých sa skôr pasívne pozerala,  iba niektorí sa zaujímali o programovanie, alebo ovládanie robotov, hoci mali možnosť vyskúšať si ich správanie a navyše aj vyhrať zaujímavé ceny. Na základe úspechu a skúseností z tohtoročného podujatia pripraví fakulta pre mladých študentov a nadšencov robotiky ďalšie "stretnutie s robotom“, aby mohli nahliadnuť do kuchyne konštruktérov a vývojárov supermoderných zariadení 21. storočia.

 

Náš výstavný stánok

V našom stánku bolo možné získať informácie o možnostiach štúdia na FEI STU. Disponovali sme bohatou škálou propagačných materiálov ako boli brožúry, letáky, kreditky, plagáty, knihy, ale aj fakultné tričká. Treba povedať, že mnoho mladých ľudí a podobne aj ich rodičia skutočne veľmi dôkladne zvažujú, ktorú elektrotechnickú fakultu si vyberú. Sme radi, že naši zástupcovia na stánku s veľkým entuziazmom mohli prezentovať našu fakultu ako špičkovú vzdelávaciu inštitúciu.

 

Veľtrh ELO SYS - najväčšie a najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na Slovensku

Záštitu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. K dnešnej vysokej úrovni  veľtrhu ELO SYS výraznou mierou prispeli aj odborní garanti – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Slovenský elektrotechnický zväz, Cech elektrotechnikov Slovenska a Slovenské elektrárne, a. s., ktorí každoročne vynakladajú veľké úsilie pri príprave bohatého odborného sprievodného programu.   

 

Veľtrh ELO SYS sa počas uplynulých 11 rokov vyprofiloval na najväčšie a najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom zaznamenali organizátori nárast počtu vystavovateľov o 13 % a obsadenej výstavnej plochy o 5 %. Nielen štatistické čísla sú dôkazom neustále rastúceho záujmu o veľtrh ELO SYS, ale predovšetkým účasť takmer všetkých najdôležitejších firiem pôsobiacich v tomto odvetví. Novinky v elektroenergetike, silnoprúdovej elektrotechnike, osvetľovacej technike, elektronike, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej technike, výpočtovej technike, meracej a regulačnej technike, elektrotechnických materiáloch, elektroinštalácii, energetike a vykurovaní, signalizačnej a zabezpečovacej technike tento rok predstavilo popri slovenských vystavovateľoch aj 84 zahraničných vystavovateľov z Česka, Poľska, Nemecka a Rakúska.