Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

1. 11. 2016 - 31. 10. 2020

Predsedníctvo

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
predseda

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
predsedníčka Zamestnaneckej časti

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
člen predsedníctva

Bc. Zuzana Záňová
člen predsedníctva - predsedníčka Študentskej časti AS FEI STU

Bc. Matej Repka
člen predsedníctva - podpredseda Študentskej časti AS FEI STU

Kontakty - e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

 

Zamestnanecká časť od 1.11.2020 - 31.10.2024

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ing. Pavol Bisták, PhD.
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Ing. Ján Halgoš, PhD.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
prof. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Mgr. Eva Karasová
Ing. Anton Kuzma, PhD.
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
Ing. Juraj Marek, PhD.
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Ing. Patrik Novák, PhD.
doc Ing. Martin Rakús, PhD.
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

 

Študentská časť od 1.11.2019 - 31.10.2021

Ing. Tomáš Debnár
Bc. Filip Furtkevič
Bc. Filip Hancko
Bc. Benedikt Höger
Bc. Matej Repka
Bc. Branislav Štugner
Ing. Ján Šubjak
Bc. Zuzana Záňová
Martin Závacký

scas@fei.sk
http://scas.fei.sk