Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

1. 11. 2016 - 31. 10. 2020

Predsedníctvo

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
predseda Zamestnaneckej časti

doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
členka predsedníctva

Ing. Michal Hanic
člen predsedníctva — predseda Študentskej časti AS FEI STU

Tomáš Tomčo
člen predsedníctvapodpredseda Študentskej časti AS FEI STU

Kontakty — e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

Zamestnecká časť

PhDr. Jarmila Belasová, PhD.
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ing. Pavol Bisták, PhD.
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.        
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Ing. Mgr. Matúš Jókay, PhD.
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Ing. Peter Poljovka, PhD.
Ing. Martin Rakús, PhD.
doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
prof. Ing. František Uherek, PhD.
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
Ing. Radoslav Vargic, PhD.
doc. Ing. Michal Zajac, PhD.
doc. Ing. Milan Žiška, PhD.

Študentská časť

Ing. Šimon Danko
Adam Hajdúch
Ing. Michal Hanic
Patrik Jagelka
Bc. Andrej Jakúbek
Ing. Matej Rakús
Bc. Peter Šimek
Tomáš Tomčo
Bc. Adam Weinzettl

scas@fei.sk
http://scas.fei.sk