Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

1. 11. 2016 - 31. 10. 2020

Predsedníctvo

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
predseda

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
predsedníčka Zamestnaneckej časti

doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
člen predsedníctva

Ing. Michal Hanic
člen predsedníctva — predseda Študentskej časti AS FEI STU

Tomáš Tomčo
člen predsedníctvapodpredseda Študentskej časti AS FEI STU

Kontakty — e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

Zamestnanecká časť

PhDr. Jarmila Belasová, PhD.
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ing. Pavol Bisták, PhD.
Ing. Ján Halgoš, PhD.
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Ing. Mgr. Matúš Jókay, PhD.
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Ing. Peter Poljovka, PhD.
Ing. Martin Rakús, PhD.
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
doc. Ing. Michal Zajac, PhD.
doc. Ing. Milan Žiška, PhD.

Študentská ča

Filip Furtkevič
Bc. Adam Hajdúch
Ing. Michal Hanic
Hrivíková Kristína
Bc. Andrej Jakúbek
Soňa Petrusová
Matej Repka
Bc. Jakub Staňa
Tomáš Tomčo

scas@fei.sk
http://scas.fei.sk