Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

vo funkčnom období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2020

Ekonomická komisia: počet členov 5 ZČ + 2 ŠČ

1. doc. Ing. Beláň Anton, PhD. - predseda
2. Ing. Bisták Pavol, PhD.
3. prof. Ing. Pavlovičová Jarmila, PhD.
4. prof. Ing. Uherek František, PhD.
5. doc. Ing. Vajda Ján, CSc.
6. Ing. Hanic Michal
7. Bc. Jakúbek Andrej

Legislatívna komisia: počet členov 6 ZČ + 2 ŠČ

1. Ing. Vargic Radoslav, PhD. - predseda
2. Ing. Mgr. Jókay Matúš, PhD.
3. Mgr. Lackovič Pavel, PhD.
4. prof. Ing. Rosinová Danica, PhD.
5. doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
6. Ing. Halgoš Ján, PhD. (od 15.05.2018)
7. Ing. Hanic Michal
8. Ing. Danko Šimon (do 31.10.217)
9. Tomáš Tomčo (od 01.11.2017)

Pedagogická komisia: počet členov 5 ZČ + 2 ŠČ

1. doc. Ing. Jančárik Vladimír, PhD. - predseda
2. PhDr. Belasová Jarmila, PhD.
3. Ing. Poljovka Peter, PhD.
4. doc. Ing. Vajda Ján, CSc.
5. doc. RNDr. Zajac Michal, PhD.
6. Hajdúch Adam (do 31.10.217)
7. Bc. Šimek Peter (do 31.10.217)
8. Bc. Hric Marek (od 01.11.2017)
9. Hrivíková Kristína (od 01.11.2017)

Komisia pre vedu a výskum a rozvoj fakulty: počet členov 4 ZČ + 2 ŠČ

1. doc. Ing. Žiška Milan, PhD. - predseda
2. doc. Ing. Hinca Róbert, PhD.
3. prof. Ing. Hubinský Peter, PhD.
4. Ing. Rakús Martin, PhD.
5. doc. Ing. Ravas Rudolf, PhD. (do 05.03.2018)
6. Ing. Danko Šimon (do 31.10.217)
7. Ing. Rakús Matej (do 31.10.217)
8. Repka Matej (od 01.11.2017 )
9. Bc. Staňa Jakub (od 01.11.2017)