Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

vo funkčnom období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2024

Ekonomická komisia: počet členov 5 ZČ + 2 ŠČ

1. Ing. Anton Kuzma, PhD. - predseda komisie
2. prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
3. Ing. Pavol Bisták, PhD.
4. Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
5. Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
6. Bc. Filip Hancko
7. Bc. Matej Repka

Legislatívna komisia: počet členov 5 ZČ + 2 ŠČ

1. Ing. Ján Halgoš, PhD. - predseda komisie
2. Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
3. Ing. Juraj Marek, PhD.
4. doc. Ing. Martin Medvecký
5. prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
6. Ing. Tomáš Debnár
7. Bc. Zuzana Záňová

Pedagogická komisia: počet členov 5 ZČ + 2 ŠČ

1. prof. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - predseda komisie
2. doc. Ing. Gabriel Farkaš, PhD.
3. Mgr. Eva Karasová
4. prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
5. doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
6. Bc. Filip Furtkevič
7. Bc. Benedikt Höger

Komisia pre vedu a výskum a rozvoj fakulty: počet členov 5 ZČ + 2 ŠČ

1. Ing. Patrik Novák, PhD. - predseda komisie
2. prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
3. prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
4. Ing. Juraj Marek, PhD.
5. doc. Ing. Martin Rakús, PhD.
6. Ing. Ján Šubjak
7. Martin Závacký