Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

vo funkčnom období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2020

Ekonomická komisia: počet členov 5 ZČ + 2 ŠČ

1. doc. Ing. Beláň Anton, PhD. - predseda
2. Ing. Bisták Pavol, PhD.
3. prof. Ing. Pavlovičová Jarmila, PhD.
4. doc. Ing. Vajda Ján, CSc.
5. Ing. Hanic Michal
6. Bc. Jakúbek Andrej

Legislatívna komisia: počet členov 6 ZČ + 2 ŠČ

1. Ing. Halgoš Ján, PhD. - predseda
2. Ing. Mgr. Jókay Matúš, PhD.
3. Mgr. Lackovič Pavel, PhD.
4. prof. Ing. Rosinová Danica, PhD.
5. doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
6. Ing. Hanic Michal
7. Tomáš Tomčo (od 01.11.2017)

Pedagogická komisia: počet členov 5 ZČ + 2 ŠČ

1. doc. Ing. Jančárik Vladimír, PhD. - predseda
2. PhDr. Belasová Jarmila, PhD.
3. Ing. Poljovka Peter, PhD.
4. doc. Ing. Vajda Ján, CSc.
5. doc. RNDr. Zajac Michal, PhD.
6. Bc. Hric Marek
7. Hrivíková Kristína

Komisia pre vedu a výskum a rozvoj fakulty: počet členov 4 ZČ + 2 ŠČ

1. doc. Ing. Žiška Milan, PhD. - predseda
2. doc. Ing. Hinca Róbert, PhD.
3. prof. Ing. Hubinský Peter, PhD.
4. Ing. Rakús Martin, PhD.
5. Repka Matej
6. Bc. Staňa Jakub