Prejsť na obsah
Ústavy FEI STU
Meno Zaradenie Kanc. Telefón E-mail
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. riaditeľka A611 +421 (2) 60 291 624 lubica.rovanova [at] stuba.sk
PhDr. Jarmila Belasová zástupkyňa riaditeľky
vedúca Oddelenia germánskych, slovanských, románskych jazykov a komunikácie
A612 +421 (2) 60 291 571 jarmila.belasova [at] stuba.sk
PhDr. Ivan Podpera vedúci Oddelenia anglického jazyka a komunikácie A610 +421 (2) 60 291 136 ivan.podpera [at] stuba.sk
Mária Čederlová tajomníčka A618 +421 (2) 60 291 794 maria.cederlova [at] stuba.sk
PaedDr. Andrea Dawson odborná asistentka A601 +421 (2) 602 91 645 (748) andrea.dawson [at] stuba.sk
Mgr. Eva Karasová odborná asistentka A613 +421 (2) 60 291 606 eva.karasova [at] stuba.sk
Mgr. Jana Matiašovská odborná asistentka A613 +421 (2) 60 291 606 jana.matiasovska [at] stuba.sk
Mgr. Daniela Ondroušková odborná asistentka A609 +421 (2) 60 291 726 daniela.ondrouskova [at] stuba.sk
Mgr. Ľudmila Solenská, PhD. odborná asistentka s vedeckou hodnosťou A601 +421 (2) 60 291 645 ludmila.solenska [at] stuba.sk