Prejsť na obsah
Ústavy FEI STU

030400 ÚAMT

Adresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika

Zriadený ku dňu 1. 7. 2013.

[fotografia z AIS]

Riaditeľ
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Telefón: +421 (2) 60 291 458, 60 291 452
miestnosť D115, A707
E-mail: vladimir.kutis [at] stuba.sk

Organizačný poriadok (pdf, 217 kB)

Zriaďovací dekrét (jpg, 280 kB)

gif Vlastná webová stránka Ústavu automobilovej mechatroniky