Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

Funkčné obdobie: 1. 11. 2016 — 31. 10. 2020

Správa o činnosti AS FEI STU od 19. 5. 2015 — 7. 6. 2016 ikona (206 kB)

Výročná správa AS FEI STU za obdobie od júna 2014 do júna 2015 ikona (567 kB)

Správa o činnosti AS FEI STU za obdobie od júna 2013 do 29. 4. 2014 ikona (242 kB)

Správa o činnosti AS FEI STU za obdobie od 11. 6. 2013 – 29. 10. 2013 ikona (242 kB)

Správa o činnosti AS FEI STU za obdobie od 1. 11. 2012 - 11. 6. 2013 ikona (125 kB)

Správa o činnosti AS FEI STU za obdobie 19. 4. 2011 - 16. 10. 2012 ikona (193 kB)


Vyhlásenie volieb za študentskú časť AS FEI STU na obdobie od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019 ikona (123 kB)


Zápisnice AS

2017

2016

2015

2014

2012 — 2013