Prejsť na obsah
Knižnica FEI

VÝPOŽIČNÉ LEHOTY NA ABSENČNÉ VÝPOŽIČKY

 

Typy dokumentov K a t e g ó r i e    p o u ž í v a t e ľ o v
  A B
C
E (MVS)
študijná literatúra (skriptá, učebnice) 1 rok 1 semester 1 mesiac 1 mesiac
odborná knižná literatúra
1 rok 1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac
špeciálna literatúra (kvalifikačné práce) 1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac
časopisy (staršie ako 3 roky) 7 dní n e r e a l i z u j e    s a

 

Kategórie používateľov
A zamestnanci a interní doktorandi FEI
B študenti FEI
C študenti a pracovníci STU
D ostatní pracovníci z oblasti školstva a vedy
E inštitúcia (právnická osoba)