Prejsť na obsah
Knižnica FEI

 

Časopisy objednané na r. 2018 sú usporiadané abecedne podľa pôvodu v troch častiach: časopisy zo SR, časopisy z ČR a zahraničné časopisy + vysvetlivky . V zozname sú pri jednotlivých tituloch aj linky na web stránky a elektronické verzie časopisov na internete. Prístup do plných textov platených zahraničných časopisov je možný len z domény FEI, prípadne STU.

Elektronické časopisy voľne prístupné na internete   

Súborný katalóg zahraničných periodík – SKP: časopisy vo fondoch inštitúcií a knižníc SR

Zoznamy časopisov v databázach firmy ISI (Current Contents)

ISI Master Journal List obsahuje základné údaje o vyše 8 600 tituloch svetových odborných periodík, ktoré sú excerpované do informačných produktov ISI - Institute for Scientific Information (USA), ktorý je o.i. producentom Current Contents a Web of Science.