Prejsť na obsah
Knižnica FEI

 

Časopisy objednané na r. 2020 sú usporiadané abecedne podľa pôvodu v troch častiach: časopisy zo SR, časopisy z ČR a zahraničné časopisy + vysvetlivky. V zozname sú pri jednotlivých tituloch aj linky na web stránky a elektronické verzie časopisov na internete. Prístup do plných textov platených zahraničných časopisov je možný len z domény FEI, prípadne STU.

Elektronické časopisy voľne prístupné na internete   

Súborný katalóg zahraničných periodík – SKP: časopisy vo fondoch inštitúcií a knižníc SR

Master Journal List - Clarivate Analytics: obsahuje základné údaje o vyše 11 800 tituloch svetových odborných periodík, ktoré sú excerpované do informačných produktov Clarivate Analytics (pôvodne: ISI - Institute for Scientific Information) USA a je o.i. producentom Current Contents Connect a Web of Science.