Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU vyriešila súčasnú situáciu spôsobenú karanténnymi opatreniami rýchlym prechodom na online spôsob výučby. Vďaka moderným technológiám prebieha výučba naplno. Prednášky, cvičenia aj konzultačné hodiny sú zabezpečené pomocou nástrojov ako sú Google Meet, Microsoft Teams alebo platformy Discord. 


 Vyučujúci využívajú moderné metódy ako zdieľané obrazovky, videokonferencie a množstvo ďalších interaktívnych nástrojov. Rovnako aj zasielanie a vypracovanie zadaní prebieha elektronicky. FEI STU má vďaka tomu plnohodnotný vyučovací proces.

Jedinou výnimkou sú výskumné laboratóriá fungujúce v obmedzenom režime, kde v súčasnosti vedci FEI pracujú na projektoch pomáhajúcich v boji proti koronavírusu, napríklad na dostupnom pľúcnom ventilátore za niekoľko sto eur.

Novú formu štúdia si väčšina pedagógov aj študentov pochvaľuje, účasť aj interaktivita prednášok je na veľmi vysokej úrovni. FEI online je moderné a vysoko interaktívne učenie z domu s množstvom výhod.


 Viac o priebehu výučby na FEI si môžete pozrieť v krátkom videu s ukážkami online prednášok a cvičení Ústavu automobilovej mechatroniky, Ústavu robotiky a kybernetiky a Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií.

  

hudba: www.bensound.com

 


Pozrite si príklady, ako je na FEI zabezpečené vyučovanie na jednotlivých ústavoch:   

Ústav automobilovej mechatroniky

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Ústav elektrotechniky

Ústav informatiky a matematiky

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií

Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky

 


Okrem vyučovania globálna pandémia neohrozila ani proces podávania prihlášok na štúdium. Prihlášku je možné vyplniť elektronicky