Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave, Dúbravská cesta 9, v miestnosti č. 101 sa bude konať

dňa 2. júla 2018 o 14.00 hod. obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Mikroelektronika

Autoeferáty dizertačných prác >>>