Prejsť na obsah
Dianie na FEI

  


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE UCHÁDZAČOV: 

  • K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) oboch strán vysvedčení za 2. a 3. ročník v elektronickej prihláške v sekcii Dokumenty, overené dokumenty uchádzači doručia dodatočne, keď to situácia umožní.

  • Prosím sledujte webové stránky fakulty, kde pravidelne zverejňujeme všetky potrebné informácie. 

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU prebieha prijímacie konanie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium je bez prijímacej skúšky.  Prihlášku si môžete podať do 30. 04. 2020.

 


Informácie o ponúkaných bakalárskych študijných programoch 

 

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium