Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Zavedenie využívania nástrojov telemonitorovania pre zvýšenie kvality života občanov SR“ pripravovaného v rámci výzvy č. OPII-2019/7/9-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálnu inklúziu“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Termín na zaslanie pripomienok: do 19.12.2019
Adresa na zasielanie pripomienok: andrej.holic@stuba.sk