Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Scopus je najväčšia platená, abstraktová, citačná a referenčná databáza na svete. 

Databáza je zameraná na prírodné vedy, techniku. medicínu (okrem iných obsahuje 100% MEDLINE databáz), spoločenské vedy, psychológiu, ekonomiku, poľnohospodárstvo a vedy o životnom prostredí.

Umožňuje celosvetový prehľad abstraktov, článkov, patentov, konferencií, odborných web stránok a ďalej citačný ohlas článku. Obsahuje tiež citované články = reference s možnosťou vstúpiť linkou do jednotlivých abstraktov.

Databáza Scopus obsahuje abstrakty a informácie zo
14 000 odborných revidovaných periodík
od 4 000 vydavateľov
180 000 000 odborných
, selektovaných WEB stránok
4 patentové databázy (USA, EUROPA, JAPAN, svetová) 

Jednoduchý manuál pre užívateľov SCOPUSu (v češtine)

Scopus sa líši od ostatných podobných databáz (napr. Web of Science) zameraním na európsku vedeckú produkciu

Databáza je denne aktualizovaná!

Geografické zastúpenie titulov v Scopuse

52% (!) Európa, Stredný Východ, Afrika
36% Severná Amerika
9% Ázia a pacifické oblasti
3% Južná Amerika

Zastúpenie Českej republiky - 75 titulov
Zastúpenie Slovenskej republiky - 28 titulov

Scopus je výborný nástroj na:

získanie rýchleho celosvetového prehľadu o konkrétnej vedeckej problematike podľa kľúčových slov.

Scopus:

  • poskytuje 27 000 000 abstraktov od r. 1966 a selektuje tie, ktoré sa zadanej problematiky priamo týkajú
  • zobrazuje hneď aj citácie ku každému načítanému článku a má pripojenie - linku na abstrakty konkrétnej citujúcej literatúry - stačí kliknúť na citačný ohlas a informáciu o príbuzných článkoch
  • obsahuje aj "referece" - tj. literárne odkazy jednotlivých článkov prepojené hyperlinkami na pôvodné abstrakty citovaných článkov - 230 000 000 odkazov od r. 1996 
  • je výborný na získanie adekvátnych vedeckých kontaktov
  • je user friendly, čo je charakteristické pre produkty vydavateľstva Elsevier (filozofia: 1 kliknutie = výsledok (hyperlinkové prepojenie odkazu)
  • pri konkrétnych abstraktoch obsahuje full textové linky, ktoré pošlú užívateľa priamo do fulltextových databáz (rozlišovanie predplatiteľov podľa IP adries napr.: k článkom ScienceDirect)
  • pri konktrétnych abstraktoch sú linky na web-stránky vydavateľstva
  • má k dispozícii štatistiky využívania
  • povoľuje neobmedzený počet používateľov a tiež vzdialených užívateľov