Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Národná licencia pre prístup do databázy SpringerLink bola dojednaná v rámci projektu NISPEZ a umožňuje zapojeným inštitúciám vstupovať do plných textov 1664 elektronických titulov vydavateľstva Springer s retrospektívou od r. 1997. Okrem časopisov sú teraz prístupné aj 2 série kníh: Computer Science Library a Lecture Notes in Mathematics.

Plné texty sú prístupné on-line cez službu LINK na základe IP adries počítačov v sieti STU v Bratislave.

SpringerLink umožňuje vyhľadávanie v celej databáze alebo podľa vedných odborov, či podľa kolekcií alebo typu dokumentov.

Jednotlivé kolekcie sú zoradené poľa abecedy, ale možné je aj vyhľadávanie v obsahu vybranej kolekcie.

Dostupnosť plných textov je vyznačená malými ikonkami - zelená ikona znamená prístup do plného textu a biela je bez možnosti vstupovať do plného textu.

Kliknutím na vybraný titul časopisu možno prezerať jednotlivé ročníky a čísla časopisu.