Prejsť na obsah
Výskum

 

 • Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II

 • Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2

 • Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov

 • Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva

 • Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát

 • Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

 • Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid

 • Veterno-solárny elektrický akumulačný systém

 • Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky

 • Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí

 • Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty

 • Knowledge discovery – štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania

 • Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov

 • Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb

 • Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku

 • Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení

 • Univerzitný vedecký park STU Bratislava

 • Založenie výskumného centra pre analýzu a ochranu dát

 • Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií

 • Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov