Prejsť na obsah
Výskum

                                     


„Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podporu boja proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní jej negatívnych následkov monitorovaním zdravotného stavu ľudí za účelom eliminácie rizika nákazy u rizikových skupín obyvateľstva“

„Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podporu monitorovania možného šírenia ochorenia COVID-19 s cieľom rozvoja analytických nástrojov slúžiacich na znižovanie rizika nákazy“

„Predchádzanie prostredím urýchlenému praskaniu prostredníctvom optimalizácie povrchov“

„Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. etapa“

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve

„Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)“

„Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19“