Prejsť na obsah
Výskum

                                       


„Výskum v oblasti biomonitorovacích technológií a systémov s aplikáciou v praxi“

„Názov projektu Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21.storočia“

„Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií“

Výskum v oblasti jadrových reaktorov 4. generácie“

Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia“

„Výskum a vývoj pokročilých a inteligentných riadiacich systémov pre výrobné procesy so zameraním na automobilový priemysel“