Prejsť na obsah
Výskum

Projekty APVV

Číslo projektu:   APVV-0123-12
Názov projektu:   Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0246-12
Názov projektu:   Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 - 30. 9. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky 
     
Číslo projektu:   APVV-0258-12
Názov projektu:   Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   APVV-0343-12
Názov projektu:   Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 03. 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-0365-12
Názov projektu:   Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0469-12
Názov projektu:   Antiplagiatorská analýza netextových dát
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Ján Grman, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0772-12
Názov projektu:   Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0076
Názov projektu: MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
Doba riešenia: 01. 07. 2015 – 30. 06. 2019
Zodpovedný rieš.: doc. Ing. René Harťanský, PhD
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0739
Názov projektu:   Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku 
Doba riešenia:   01. 07. 2015 – 30. 06. 2018
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu: APVV-15-0062
Názov projektu: Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne
Doba riešenia: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2020
Zodpovedný rieš.: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
   
Číslo projektu:    APVV-15-0254
Názov projektu:   Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie
Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 31. 12. 2019
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko:  

Ústav elektroniky a fotoniky

     
Číslo projektu: APVV-15-0257
Názov projektu:   Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 30. 06. 2020
Zodpovedný rieš.: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0326
Názov projektu:  

Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica

Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 30. 09. 2019
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0673
Názov projektu:   GaN monolitické integrované obvody
Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 30. 06. 2019
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

Projekty APVV koordinované inými pracoviskami

Číslo projektu:   APVV-0395-12
Názov projektu:   Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 12. 2016
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0455-12
Názov projektu:   Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Riešiteľ za FEI:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0496-12
Názov projektu:   Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie 
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Riešiteľ za FEI:   Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0443-12
Názov projektu:   Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 12. 2016
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0819-12 
Názov projektu:   Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Martin Weis, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0297
Názov projektu:   Univerzálna nanoštrukturovaná platforma  pre interdisciplinárne použitie
Doba riešenia:   01. 07. 2015 – 31. 12. 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0613
Názov projektu:   Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu: APVV-14-0716
Názov projektu:   Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    APVV-14-0749
Názov projektu:   Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   APVV-14-0894
Názov projektu:   Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 31. 10. 2017
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0087
Názov projektu:   Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 28. 06. 2019
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0108
Názov projektu:   Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 31. 05. 2020
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Michal Váry, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0110
Názov projektu:   Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod.
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 31. 05. 2020
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Michal Váry, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0152
Názov projektu:   Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 30. 06. 2019
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0243
Názov projektu:   Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 31. 12. 2019
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Július Cirák, CSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-15-0558
Názov projektu:   Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovenie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 31. 12. 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-15-0763
Názov projektu:   Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky)
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 30. 06. 2019
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


Stimuly pre výskum a vývoj

Názov projektu:   Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami
Doba riešenia:   2015 - 2018
Riešiteľ za FEI:    prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Názov projektu:   Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami
Doba riešenia:    2015 - 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky


Grantové projekty VEGA

Číslo projektu:   1/0204/13
Názov projektu:   Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:  

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

     
Číslo projektu:   1/0377/13
Názov projektu:   Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltaické aplikácie
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0518/13
Názov projektu:   Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/0529/13
Názov projektu:   Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky
Zodpovedný rieš.:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0796/13 
Názov projektu:   Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0823/13
Názov projektu:   Implementácia „on-chip“ metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0921/13
Názov projektu:   Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0228/14
Názov projektu:   Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0276/14
Názov projektu:   Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov
Zodpovedný rieš.: doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0664/14
Názov projektu:    Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0785/14
Názov projektu:   Výskum nanomateriálov na báze uhlíka pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia a ľudského zdravia 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0937/14
Názov projektu:   Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0431/15 
Názov projektu:  

Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovacieho systému

Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2018
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
 
Číslo projektu: 1/0453/15
Názov projektu: Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov
Zodpovedný rieš.: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Doba riešenia: 2015 - 2017
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
 
Číslo projektu: 1/0491/15
Názov projektu: Výskum a charakterizácia moderných výkonových elektronických prvkov podporený 2/3 rozmerným elektrotepelným modelovaním a simuláciou
Zodpovedný rieš.: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Doba riešenia: 2015 - 2018
Pracovisko:  Ústav elektroniky a fotoniky
 
Číslo projektu: 1/0497/15
Názov projektu: Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov flexibilnej organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.: doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Doba riešenia: 2015 - 2018
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
 
Číslo projektu:    1/0571/15
Názov projektu:   Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0776/15
Názov projektu:   Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Weis, PhD. 
Doba riešenia:   2015 - 2018 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0789/15
Názov projektu:   Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/0065/16
Názov projektu:  

Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí

Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0182/16
Názov projektu:   Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach
Zodpovedný rieš.:  

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0339/16
Názov projektu:   Výskum technológií pre reaktory chladené superkritickou vodou (SCWR Generation IV):experimentálne hodnotenie degradačných mechanizmov inovatívnych materiálov 
Zodpovedný rieš.:    
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0405/16 
Názov projektu:   Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštruktúrnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických a nanokompozitných materiálových štruktúr
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2019 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0475/16 
Názov projektu:   Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0477/16
Názov projektu:   Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jarmila Degmová, PhD. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0651/16
Názov projektu:   Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0733/16
Názov projektu:   Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0739/16
Názov projektu:   Vývoj a charakterizácia moderných mikro a nanoštruktúr pre optoelektronické a fotonické prvky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   1/0762/16 
Názov projektu:  

Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách

Zodpovedný rieš.:   Ing. Daniel Arbet, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   1/0800/16
Názov projektu:   INOMET – Inovatívne metódy spracovania multimediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/0828/16
Názov projektu:   Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   1/0854/16
Názov projektu:   Výskum inovatívnych technológií realizácie systémov určených na snímanie a diagnostiku ľudských biosignálov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Daříček, PhD. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0887/16
Názov projektu:   Elektródy na báze dopovaných vrstiev pre pokročilé fotoelektrochemické systémy rozkladu vody 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0947/16
Názov projektu:   Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami
Zodpovedný rieš.:   Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


Grantové projekty VEGA koordinované inými pracoviskami

Číslo projektu:   1/0625/14
Názov projektu:   Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách    prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency)
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   2/0099/14 
Názov projektu:   Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu makkých vzoriek 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Peter Kubinec, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0501/15
Názov projektu:   Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektronicky aktívne organické materiály 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Július Cirák, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2018
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2/0152/16
Názov projektu:   Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Grantové projekty KEGA

Číslo projektu:   003STU-4/2014
Názov projektu:   Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   010STU-4/2014
Názov projektu:   Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   016STU-4/2014
Názov projektu:   Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   022STU-4/2014
Názov projektu:   Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jozef Púčik, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   035STU-4/2014
Názov projektu:   Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   011STU-4/2015
Názov projektu:   Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratória mechatroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   020STU-4/2015
Názov projektu:   Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách
Zodpovedný rieš.:  

doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   026STU-4/2015 
Názov projektu:   Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Július Cirák, CSc.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   030STU-4/2015 
Názov projektu:   Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   007STU-4/2016
Názov projektu:   Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Baroňák, CSc.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   037UK-4/2016
Názov projektu:  

Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl

Zodpovedný rieš.:   Ing. Elena Cocherová, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


Rozvojový projekt

Číslo projektu:   001STU-2/2014 
Názov projektu:  

Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení

Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Doba riešenia:   2014 - 2016 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva


Program na podporu mladých výskumníkov 2016

Názov projektu:   Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja
Zodpovedný rieš.:   Ing. Štefan Čerba, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Názov projektu:   Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch 
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Ľubica Darážová
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Názov projektu:   Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Kováč
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Gabriel Gálik
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Názov projektu:   Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti
Zodpovedný rieš.:   Ing. Peter Balko 
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Názov projektu:   Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 2 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Peter Juhász
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Zvyšovanie životnosti energetických zdrojových systémov elektromobilov 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Bugár, PhD. 
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Názov projektu:   Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Slačka, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Názov projektu:   In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Iliť 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Riadenie dvojspojkovej prevodovky 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Michal Kocúr
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Názov projektu:   Využitie substrátom riadeného MOS tranzistora pre návrh analógových IO s ultra napájacím napätím
Zodpovedný rieš.:   Ing. Matej Rakús
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Riadený bezdrôtový prenos výkonu
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ferdinand Vavrík 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Názov projektu:   Inteligentná čistička odpadových vôd
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Behúl
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Špilka
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ivan Drozd
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Adam Fibich
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach
Zodpovedný rieš.:   Ing. Robert Szobolovszký
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Filip Osuský
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Názov projektu:   Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martina Szabová
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky


Projekt na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov

Názov projektu:   Výskum energetickej efektívnosti asynchrónnych pohonov s frekvenčným meničom, ich negatívneho spätného vplyvu na sieť a možnosti jeho eliminácie 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Milan Perný, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky


Grantový program Nadácie Tarta banky E-talent

Číslo projektu:   2015et008 
Názov projektu:   Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 


Grantový program rozvíjať technik(o)u

Názov projektu:   Dopravný smart monitorig – optický vláknový senzorický systém 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Branislav Korenko, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky