Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Pravidlá štúdia doktorandských študijných programov stanovuje Študijný poriadok STU - Časť piata.

Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia. Činnosť odborovej komisie študijného odboru doktorandského štúdia určuje Smernica č. 2/2014-SR odborová komisia doktorandských študijných programov na STU ikona (386 kB)

ikona Oznámenie o prázdninách doktorandov

Dokumenty

Študijné programy

Písomná práca k dizertačnej skúške / dizertačná práca v cudzom jazyku

Dizertačná skúška

Obhajoba dizertačnej práce

Informácie pre študentov súvisiace so: