Prejsť na obsah
Knižnica FEI

platí od 16. 9. 2015

Predmet Kategórie používateľov
  A B C D E
Registrácia za čitateľa (na 1 bežný rok) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 10,00 €
Predĺženie absenčnej výpožičky 1× / 1 dok. 0,00 € 0,20 € 0,20 € nerealizuje sa
Predĺženie absenčnej výpožičky 2× / 1 dok. 0,00 € 0,30 € 0,30 € nerealizuje sa
Upomienka I. / 1 dok. 0,00 € 0,70 € 0,70 € nerealizuje sa 1,00 €
Upomienka II. / 1 dok. 0,00 € 1,30 € 1,30 € nerealizuje sa 1,70 €
Upomienka III. / 1 dok. 0,00 € 1,70 € 1,70 € nerealizuje sa 2,00 €
Upomienka IV. / 1 dok. (pokus o zmier) 0,00 € 3,30 € 3,30 € nerealizuje sa 6,60 €
Poškodenie dokumentu, resp. čiarového kódu 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,70 €
Strata dokumentu (manipulačný poplatok za likvidáciu straty / 1 dok.) 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30 €
MVS a MMVS interným používateľom A B C
MVS – kniha, článok podľa fakturácie dodávateľa
MMVS – kniha (cenník CVTI SR)
14,00 € 14,00 € 14,00 €
MMVS – článok do 40 strán (cenník UKB) 7,20 € 7,20 € 7,20 €
MMVS – článok - za každú ďalšiu stranu nad 40 strán (cenník UKB) 0,20 € 0,20 € 0,20 €
MMVS – článok do 20 strán (cenník SPK) 5,00 € 5,00 € 5,00 €
MMVS – článok - za každú ďalšiu stranu nad 20 strán (cenník SPK) 0,15 € 0,15 € 0,15 €
Rozmnožovacie služby v študovni A B C D E
Tlač alebo xerokópia A4 jednostranne - čiernobiela laserová 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €
Tlač A4 jednostranne - farebná laserová: text, čiarové grafy bez farebnej výplne, bez obrázkov 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 €
Tlač A4 jednostranne - farebná laserová: plnofarebná tlač (grafika, obrázky) 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 €
Rešeršné služby z elektronických zdrojov A B C D E
Jednorazová rešerš (výstup: tlač do 10 strán) 0,00 € 0,60 € 1,66 € 6,00 € 15,00 €
Jednorazová rešerš (výstup: elektronicky, dodanie: e-mailom) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 9,00 €
Priebežné rešerše (celoročné sledovanie jedného profilu, natavenie alertov, citovanosť autora) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 9,00 €