Prejsť na obsah
Výskum

Projekty APVV

Číslo projektu: SUSPP – 0008 - 09
Názov projektu:   Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe
Doba riešenia:   01. 07. 2009 – 31. 12. 2013
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0199-10
Názov projektu:   Multifunkčné detektorové polia na báze mikromechanických štruktúr 
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0211-10
Názov projektu:   Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 04. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   APVV-0262-10
Názov projektu:   Progresívne materiály, procesy a štruktúry organickej elektroniky
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0280-10
Názov projektu:   Komplexná analýza solárnych elektrární
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0062-11
Názov projektu:   Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0108-11
Názov projektu:   Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0321-11
Názov projektu:   Nové polovodičové detektory neutrónov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0333-11
Názov projektu:   Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0367-11
Názov projektu:   Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0246-12
Názov projektu:   Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-0258-12
Názov projektu:   Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   APVV-0123-12
Názov projektu:   Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0343-12
Názov projektu:   Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 03. 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-0365-12
Názov projektu:   Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0469-12
Názov projektu:   Antiplagiatorská analýza netextových dát
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Ján Grman, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0772-12
Názov projektu:   Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


PROJEKTY APVV KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI

Číslo projektu:   APVV-0104-10
Názov projektu:   Vývoj novej generácie III-n tranzistorov s vysokou pohyblivosťou elektrónov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 04. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Martin Tomáška, CSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0261-10
Názov projektu:   Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   APVV-0301-10
Názov projektu:   Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0424-10
Názov projektu:   Nanoštruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0450-10
Názov projektu:   Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0509-10
Názov projektu:   Štruktúry kov-izolant pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 04. 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0513-10
Názov projektu:   Výskum slovenských meteoritov 
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0523-10
Názov projektu:   Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu jedincov s predispozíciou k hypertenzii
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   APVV-0097-11
Názov projektu:   Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0178-11
Názov projektu:   Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr
Riešiteľ za FEI:   prof. RNDr. Zdenka Riečanová, CSc.
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   APVV-0181-11 
Názov projektu:   Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) 
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0207-11 
Názov projektu:   NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia 
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0539-11 
Názov projektu:   Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. František Duchoň, PhD. 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   APVV-0586-11 
Názov projektu:   Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení
Riešiteľ za FEI:   prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   APVV-0865-11
Názov projektu:   Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0395-12
Názov projektu:   Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. František Uherek, PhD.
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 12. 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0455-12
Názov projektu:   Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty
Riešiteľ za FEI:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0496-12
Názov projektu:   Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie
Riešiteľ za FEI:   Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0504-12
Názov projektu:   Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 12. 2015
Pracovisko:   ÚRPI
     
Číslo projektu:   APVV-0443-12
Názov projektu:   Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 12. 2016
Pracovisko:   ÚEAE
     
Číslo projektu:   APVV-0819-12
Názov projektu:   Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života
Riešiteľ za FEI:   Ing. Martin Weis, PhD.
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ

Číslo projektu:   Req-00048-0001
Názov projektu:   Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie 
Doba riešenia:   01. 07. 2010 – 30. 06. 2013 
Riešiteľ za FEI   prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky


GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA

Číslo projektu:   1/0106/11
Názov projektu:   Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2013
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/0177/11
Názov projektu:   Inteligentná navigácia servisného robota 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2014 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   1/0297/11
Názov projektu:  

Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórií pravdepodobnosti

Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD. 
Doba riešenia:   2011 – 2014
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0602/11
Názov projektu:   Optimalizácia efektívnosti kódovania pre prenos a záznam
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2013 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/0851/11
Názov projektu:   Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0866/11
Názov projektu:   Výskum a optimalizácia vybraných vlastností progresívnych elektronických štruktúr a prvkov pripravených na širokopásmových polovodičov heteroštruktúrach na báze GaN
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Doba riešenia:   2011 – 2014 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0879/11
Názov projektu:   Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Július Cirák, CSc.
Doba riešenia:   2011 – 2013
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0961/11
Názov projektu:   Pokročilé algoritmy spracovania obrazov na efektívne vyhľadávanie a kódovanie ľudských tvárí
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2013
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/1045/11
Názov projektu:   Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Miroslava Smitková, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2013 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/1102/11
Názov projektu:   Výskum vlastností senzorických štruktúr na báze uhlíka a ZnO pre elektrotechniku
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2013 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/1103/11
Názov projektu:   Tvarovanie a nanoštruktúrovanie diamantových a DLC vrstiev pre elektronické aplikácie
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2013 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/1105/11
Názov projektu:   Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS)
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2013 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   1/0220/12
Názov projektu:   Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0286/12
Názov projektu:   Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2014 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0366/12
Názov projektu:   Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0426/12
Názov projektu:   Dynamické kontaktné úlohy 
Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0459/12
Názov projektu:   Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory
Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

Číslo projektu:   1/0534/12 
Názov projektu:   Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0712/12 
Názov projektu:   Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Racko, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0839/12
Názov projektu:   Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Tomáška, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0963/12 
Názov projektu:   Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC)
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0987/12
Názov projektu:   Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciách a neuroprotézach
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0988/12 
Názov projektu:   Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/1100/12
Názov projektu:   Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí – nové metódy merania a riadenia spotreby
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/1106/12 
Názov projektu:   MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/1163/12
Názov projektu:   Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/1177/12 
Názov projektu:   Posudzovanie parametrov senzomotorickej reakcie pomocou elektromyografických signálov
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Katedra telesnej výchovy
     
Číslo projektu:   1/1197/12
Názov projektu:   Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jozef Liday, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/1241/12 
Názov projektu:   Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   1/2256/12 
Názov projektu:   Moderné metódy sieťového riadenia 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   1/1325/12 
Názov projektu:   Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Elemír Ušák, CSc.
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/1008/12 
Názov projektu:   Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/1110/12
Názov projektu:   Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0173/13 
Názov projektu:   Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Pavol Zajac, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0178/13
Názov projektu:   Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2015 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   1/0204/13 
Názov projektu:   Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0372/13 
Názov projektu:   Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach 
Zodpovedný rieš.:   doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0377/13 
Názov projektu:   Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltaické aplikácie 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0439/13 
Názov projektu:   Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0518/13 
Názov projektu:   Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/0529/13 
Názov projektu:   Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky 
Zodpovedný rieš.:   doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0601/13
Názov projektu:   Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0708/13 
Názov projektu:   IMUROSA-Integrácia metód spracovania Multimediálnych signálov do multimodálneho Rozhrania a Sieťových Aplikácií
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/0796/13 
Názov projektu:   Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0823/13
Názov projektu:   Implementácia „on-chip“ metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0921/13
Názov projektu:   Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI

Číslo projektu:   2/0063/11 
Názov projektu:   Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop 
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Hribik, PhD. 
Doba riešenia:   2011 - 2013
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   2/0770/11
Názov projektu:   Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. 
Doba riešenia:   2011 - 2013
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2/0264/11  
Názov projektu:   Výskum supetvrdých nanokompozitných filmov pre namáhané spojenia pri zvýšených teplotách v biomedicíne
Riešiteľ za FEI:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Doba riešenia:   2011 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   2/0062/13 
Názov projektu:   Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii 
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2/0165/13 
Názov projektu:   Nanokompozitné tenké vrstvy – vlastnosti a použitie v senzorike  
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva


GRANTOVÉ PROJEKTY KEGA

Číslo projektu:   032STU-04/2011 
Názov projektu:   Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Milan Žalman, PhD. 
Doba riešenia:   2011 – 2013
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   015STU-4/2012 
Názov projektu:   CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   018STU-4/2012 
Názov projektu:   Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   019STU-4/2012 
Názov projektu:   Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   031STU-4/2013 
Názov projektu:   Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Peter Bokes, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   032STU-4/2013 
Názov projektu:   Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:   039STU-4/2013 
Názov projektu:   Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   047STU-4/2013 
Názov projektu:   MINCA – Študijný program „Multimediálne informačné technológie“ v anglickom jazyku 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií


PROGRAM NA PODPORU MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV

Názov projektu:   Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy
Zodpovedný rieš.:   Ing. Branislav Korenko
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

Názov projektu:   Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Lukáš Maršálka 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Názov projektu:   Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach
Zodpovedný rieš.:   Gergely Kajtár
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Modelovanie prevádzky v NGN sieťach 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Erik Chromý, PhD. 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marián Marton, PhD
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ing. arch. Ľubomír Vančo 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Marek, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia
Zodpovedný rieš.:   Peter Ťapák
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Názov projektu:   Návrh simulácie fotonických štruktúr 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Anton Kuzma 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Adrián Kováč
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Michal Halás, PhD. 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Vývoj 1-DOF haptického zariadenia 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Pavol Folvarčík 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Názov projektu:   Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Nováček 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Branislav Vrban
Pracovisko:  

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

     
Názov projektu:   Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Huba
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Názov projektu:   Rozpoznávanie 3D tváre
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marek Vančo
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Hatala
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Matúš Vasek 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Metódy tvorby kontextovej analýzy textu 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ján Tóth 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Nové algoritmy na rozpoznávanie gest
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ivan Minárik 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach
Zodpovedný rieš.:   Ing. Stanislav Klučik, PhD. 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach 
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Gergely Kajtár 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Zoltán Janík 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Názov projektu:   Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii
Zodpovedný rieš.:   Ing. Pavol Marák
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Názov projektu:   Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Matej Féder 
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Názov projektu:   Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Lukáč 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Vladimír Staňák 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Názov projektu:   Vývoj nízkonákladového snímača na detekciu porúch rotorovej klietky v indukčných motoroch 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Milan Uhrík, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Názov projektu:   Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ľubomír Vančo
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Príprava a analýza diamantových vrstiev 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Pavol Michniak 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Lukáš Šroba 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Názov projektu:   Vývoj prototypovacieho robota 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Kostroš 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Názov projektu:   Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Bernát 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE TATRA BANKY E-TALENT 2013

Číslo projektu: 2012et001
Názov projektu:   BioDaT
Zodpovedný rieš.:   doc. Dr. Ing. Miloš Oravec 
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu: 2012et002
Názov projektu:   Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Vladimír Staňák 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu: 2012et004
Názov projektu:   On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky