Prejsť na obsah
Výskum

LLP

Číslo projektu:    CZ/11/LLP-LdV/TOI/134011 
Názov:   IMProVET 
Trvanie:   2011 - 2014 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. 
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie
     
Číslo projektu:    113221199
Názov projektu:   COSTEL - Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce 
Trvanie:   2011 - 2012 
Vedúci riešiteľ:    doc. Ing. Marian Veselý, PhD. 
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie 
     
Číslo projektu:    123220399 
Názov:   STELA - STU Graduates in EU Labour Market
Trvanie:   2012 - 2013 
Vedúci riešiteľ:    doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie 
     
Číslo projektu:    2011-01-CZ1-LEO05-07496 
Názov projektu:   IMProVET - Innovative Methodology for Promising VET Areas
Trvanie:   2011 - 2013 
Vedúci riešiteľ:    doc. Ing. Marian Veselý, PhD.
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie 

Iné

Číslo projektu:    B108510 
Názov projektu:   Proton implementation for research purposes at the JRC-IE / Petten - IR 
Trvanie:   09/2011 - 12/2012 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Názov projektu:   AREVA - Positron annihilation study of reactor materials 
Trvanie:   2011 - 2012
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    1046 R4 SERPENTE 
Názov projektu:   SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings 
Trvanie:   12/2011 - 12/2014 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. František Janíček, PhD. 
Pracovisko:    Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    N 00023 
Názov projektu:   CENTROBOT - etablovanie Regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky 
Trvanie:   01/2008 - 12/2013 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
Pracovisko:    Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

ENIAC

Číslo projektu:    120214/2010
Názov projektu:   END - Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energetický úsporný návrh
Trvanie:   2010 - 2013 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    270722-2
Názov projektu:   ERG - Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution equipments, materials, design solutions and their applications 
Trvanie:   2011 - 2014 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    296131-2/ENIAC-2011-1 
Názov projektu:   E2SG - Energy to Smart Grid 
Trvanie:   01/2012 - 12/2014 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    120228/2010 
Názov projektu:   MAS - Nanoelectronics for Mobile Ambient Living (AAL) Systems 
Trvanie:   04/2010 - 03/2013 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 

DAAD

Číslo projektu:    2012-2013-DAAD 
Názov projektu:   Metal oxide nanostructured arrays gas sensning 
Trvanie:   2011-2012
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    2012-2013-DAAD
Názov projektu:   NANOMAT - Nanoštrukturované materiály pre progresívne technologické aplikácie 
Trvanie:   2011-2012 
Vedúci riešiteľ:    doc. Ing. Marian Veselý, PhD. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 

7RP

Číslo projektu:    257051/7RP ICT 
Názov projektu:   EURO-DOTS European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics 
Trvanie:   2010 - 2012
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    288827/7RP  
Názov projektu:   SMAC - SMArt Systems and Co - design
Trvanie:   01. 10. 2011 - 30. 09. 2014
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    249684/7RP - ENEN -RU 
Názov projektu:   ENEN - Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge Management
Trvanie:   2011 - 2013
Vedúci riešiteľ:    doc. Ing. Ján Haščík, PhD. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:    2009-4978/001-001-CPT ICI-ECP 
Názov projektu:   European Japanese Exchange project in Nuclear Disciplines 
Trvanie:   2009 - 2012
Vedúci riešiteľ:    doc. Ing. Ján Haščík, PhD. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    249674/FP7 - Fission-2009 
Názov projektu:   TRASNUSAFE - Training schemes on nuclear safety culture
Trvanie:   2010 - 2014 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    287848 
Názov projektu:   HBB next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband 
Trvanie:   2011 - 2014 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. 
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie 
     
Číslo projektu:    24906/FP7-IDESA-2
Názov projektu:   IDESA-2 Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron Technologies at European Academia
Trvanie:   2009 - 2012
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    FU07-CT-2007-00051 
Názov projektu:   PLEPS - Profilácia koncentrácie radiáciou defektov v materiáloch rektora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému 
Trvanie:   2007 - 2012 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

APVV Bilaterálna spolupráca

Číslo projektu:    SK-CZ-0011-09 
Názov projektu:   KONTENK - Jednostranné dynamické kontaktné úlohy pre tenké štruktúry
Trvanie:   2009 - 2012 
Vedúci riešiteľ:    prof. RNDr. Igor Bock, PhD. 
Pracovisko:    Ústav informatiky a matematiky 
     
Číslo projektu:    SK-IT-0030-08 
Názov projektu:   NANOMIXSENS - Nanoštruktúrne zmiešané oxidy kovov pre MEMS senzory plynov
Trvanie:   2009 - 2012 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    SK-CN-0023-09
Názov projektu:   IROFET - Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti
Trvanie:   2010 - 2012 
Vedúci riešiteľ:    doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    SK-PL-0017-09
Názov projektu:   MICROHET - Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr pre mikro a optoelektrické prvky 
Trvanie:   2010 - 2012 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    SK-PL-0013-09 
Názov projektu:   STRUMANO - Štruktúrne modifikácie amorfných a nanokryštalických železných zliatin 
Trvanie:   2010 - 2012 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    SK-SRB-0012-09
Názov projektu:   DOSUZOFI - Dopovanie a povrchová modifikácia tenkých vrstiev oxidu zinku 
Trvanie:   2010 - 2012
Vedúci riešiteľ:    prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    K-FR-0013-11 
Názov projektu:   PA-NCS - Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov 
Trvanie:   2012 - 2013 
Vedúci riešiteľ:    doc. Ing. Miroslav Halás, PhD. 
Pracovisko:    Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Číslo projektu:    SK-BG-0035-10 
Názov projektu:   Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy 
Trvanie:   2012 - 2013 
Vedúci riešiteľ:    prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav riadenia a priemyselnej informatiky