Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Ing. Katarína Čulíková
tel.: +421/2/602 91 319
e-mail: katarina.culikova@stuba.sk

  • zabezpečovanie odmeňovania, zmien platov, všetkých druhov príplatkov vrátane vyhotovovania rozhodnutí o plate zamestnancom fakulty
  • zabezpečovanie a príprava podkladov pre výplatu všetkých druhov odmien

Gabriela Stríbrnská
tel.: +421/2/602 91 681
e-mail: gabriela.stribrnska@stuba.sk

  • zabezpečuje a vykonáva administratívne práce súvisiace s výberovým konaním na obsadzovanie voľných pracovných miest
  • zabezpečuje realizáciu a spracovanie  dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru