Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Katarína Čásarová
tel.: +421/2/602 91 721
e-mail: katarina.casarova@stuba.sk

Alena Nikodemová
tel.: +421/2/602 91 201
e-mail: alena.nikodemova@stuba.sk

  • likviduje a spracováva príjmy zamestnancov fakulty a s tým súvisiace odvodové povinnosti za zamestnanca a zamestnávateľa
  • vykonáva ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie dane
  • vyhotovuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia