Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Ivana Klenovičová 
tel.: +421/2/602 91 454
e-mail: ivana.klenovicova@stuba.sk

Janka Gogová
tel.: +421/2/602 91 591
e-mail: janka.gogova@stuba.sk

  • prijímanie, zmeny a ukončovanie pracovného pomeru zamestnancov a s tým súvisiace činnosti vo vzťahu k sociálnej a zdravotným poisťovniam
  • príprava podkladov pre vyhotovenie zamestnaneckých preukazov a ITIC preukazov
  • zadávanie zamestnancov do stravného systému KREDIT