Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Mgr. Ivana Prokopová
tel.: 02 602 91 896
e-mail: ivana.prokopova [at] stuba.sk

  • evidencia majetku a metodické riadenie procesov evidencie majetku na pracoviskách fakulty, vrátane inventarizácie majetku a s ním súvisiacich následných procesov,
  • organizácia zasadnutia Čiastkovej inventarizačnej komisie, spracovanie zápisníc zo zasadnutí a kontrola plnenie úloh vyplývajúcich zo zápisníc.