Prejsť na obsah
Knižnica FEI

ScienceDirect je najväčšou plnotextovou databázou na svete a umožňuje online prístup do plných textov a bibliografických záznamov vedeckých, technických a medicínskych informácií. V súčasnosti vydavateľstvo Elsevier Science umožňuje prístup prostredníctvom webovského rozhrania do viac ako 1 800 plnotextových časopisov.

V databáze sú bohato zastúpené časopisy z oblasti chémie, vied o životnom prostredí, biológie, materiálových vied, strojárskej technológie, ekonómie, obchodu a manažmentu, fyziky, matematiky, počítačov, farmakológie a toxikológie, medicínskych a sociálnych vied. V súčasnosti je v databáze ScienceDirect viac ako 6,5 milióna plnotextových článkov a viac ako 60 miliónov abstraktov zo všetkých oblastí vied zoradených do 24 odvetví.

STU má prístup do 343 plnotextových titulov ScienceDirect vrátane 13-ročných archívov, a to aj takých titulov, ktoré na Slovensku inak nie sú z finančných dôvodov k dispozícii.