Prejsť na obsah
Knižnica FEI
NÁZOV
ISSN
PER
 ODBER
Academia
1335-5864
4
 KFEI
Acta Electrotechnica et Informatica
1335-8243
4
 KFEI
Acta Metallurgica Slovaca
1335-1532
4
 KFEI
Acta Physica Slovaca
0323-0465
6
 KFEI, ÚJFI
AT & P Journal 1335-2237  12  KFEI
Bezpečná práca
0322-8347
6
 D-BOZaPO, ÚEAE
Bezpečnosť práce v praxi 1338-2691 12  D-BOZaPO
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
1335-7905
4
 KFEI
Civilná ochrana 
1335-4094
6
 D-STF
Computing and Informatics
1335-9150
6
 KFEI
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
1336-5002
4
 D-PSO
Eurokompas 2453-899x 4  KFEI
GEO 1336-8001 12  KFEI
Infoware  1335-4787 9  KFEI
Komunikácie – Communications
1335-4205
4
 KFEI
Kvalita  1335-9231 4  KFEI
Obrana 1336-1910 12  KFEI, TIŠ
Muscle & Fitness
1335-7867
12
 TIŠ
PC Revue + CD
1335-0226
12
 KFEI
Poradca 2018 + Zákony I - VI
1335-1583
13
 D-EO, KFEI
Práca, mzdy a odmeňovanie
1335-7115
6
 D-PSO
Riešení 1000
1335-4159
12
 D-EO
Spektrum STU
1336-2593
10
 KFEI
Strojárstvo/Strojírenství
1335-2938
12
 KFEI
Telesná výchova a šport
1335-2245
4
 TIŠ
Transfer 1337-9747 4  KFEI
Trend 1335-0684 52  KFEI
TTB Transfer Technológií buletin
1339-2654
4
 KFEI
TZB Haustechnik – Technické zariadenia budov
1210-356X
5
 ÚEAE
Životné prostredie
0044-4863
6
 KFEI