Prejsť na obsah
Knižnica FEI
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI-WEB) vydávaný Ministerstvom spravodlivosti SR predstavuje otvorený nekomerčný informačný systém určený pre širokú používateľskú verejnosť.

Databáza tohto komplexného informačného systému obsahuje modul elektronickej Zbierky zákonov, plné texty zákonov so zapracovanými novelami, modul Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky, ako aj ďalšie dokumenty potrebné na výkon práv a povinností jednotlivých subjektov.

Poznámka: Odporúčaný prehliadač je MS Internet Explorer ver. 5 a vyššia.