Prejsť na obsah
Knižnica FEI

 

Práva a povinnosti používateľa

Používatelia majú právo prezerať databázy a v nich obsiahnuté dáta a vyhľadávať v databázach. Používatelia majú právo výsledky vyhľadávania tlačiť, ukladať a šíriť v celku alebo po častiach, a to za predpokladu, že výsledky vyhľadávania nebudú šíriť alebo inak poskytovať nikomu, kto nie je oprávneným používateľom. Používatelia nesmú duplikovať databázy ani vytvárať ich časti alebo odvodené databázy.

Používatelia majú právo poskytovať dáta získané vyhľadávaním z databázy alebo z jej častí tretím stranám, ale len ako príležitostné vzorky na ilustratívne alebo demonštračné ciele. Používatelia majú právo využiť bibliografické a abstraktové dáta získané z databázy na účely zverejnenia výskumu. Výsledky vyhľadávania nesmú používatelia publikovať ani inak šíriť na komerčné ciele alebo na predaj.

Termín ”používatelia” alebo “oprávnené osoby” označuje pedagogický zbor, študentov, výskumných pracovníkov a zamestnancov autorizovaných miest.

 

Žiadame ctených používateľov z FEI STU, aby dôsledne rešpektovali, že nie je dovolené nijaké iné použitie databázy, najmä:

  • duplikovanie databázy alebo jej častí;

  • vytváranie čiastkových alebo odvodených databáz z databázy;

  • distribuovanie dát získaných z databázy v akejkoľvek forme niekomu alebo v prospech kohokoľvek, kto nie je používateľom, s výnimkou príležitostných vzoriek použitých na ilustratívne alebo demonštračné ciele;

  • elektronický prenos databázy alebo akejkoľvek jej časti na iný počítač prostredníctvom internetu, počítačovej siete alebo inými prostriedkami alebo v prospech niekoho, kto nie je používateľom, s výnimkou príležitostných vzoriek použitých na ilustratívne alebo demonštračné ciele.

Používatelia databázy alebo výstupov z nej sú povinní na všetkých dátach extrahovaných z databázy náležite vyznačiť, že patria poskytovateľovi licencie.

Na všetkých extrahovaných dátach musí byť uvedené označenie stanovené poskytovateľom licencie:

”Tieto materiály obsahujú informácie, ktoré sú chránené značkou ISI®, a akákoľvek ich reprodukcia či iné použitie dát alebo ich extrakcia musí byť v súlade so zmluvou medzi Univerzitou Komenského a ISI® z 1. januára 2001.”

Poznámka:  Časti zmluvy o prístupe k elektronickým databázam WoS s prílohami sa nachádzajú v študovni Knižnice FEI STU.